ນະໂຍບາຍ ຄວາມປອດໄພ

ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງລູກຄ້າແມ່ນຫນຶ່ງໃນຄວາມຕ້ອງການເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂ Laos shopping online ທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບທ່ານ Bestbuy.com.la. ພວກເຮົາຮູ້ວ່າການນໍາໃຊ້ແລະຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນຈະສະແດງຄວາມສົນໃຈຂອງ Bestbuy.com.la ສໍາລັບທ່ານ. ດັ່ງນັ້ນ, Bestbuy.com.la ຫມັ້ນສັນຍາວ່າການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍປັບປຸງການບໍລິການຂອງລູກຄ້າ  Laos shopping online ປອດໄພ, ສະດວກສະບາຍ, ໂດຍສະເພາະ, ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານແມ່ນພຽງແຕ່ສໍາລັບ:

  • ໃຫ້ບໍລິການສາທາລະນະຈໍານວນຫນຶ່ງ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການສະຫນັບສະຫນູນຂອງລູກຄ້າ
  • ແກ້ໄຂບັນຫາແລະຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ເກີດຂື້ນຈາກການນໍາໃຊ້ website Bestbuy.com.la
  • ປ້ອງກັນກິດຈະກໍາທີ່ລະເມີດກົດຫມາຍຂອງ Laos
  • Bestbuy.com.la ການຮັບປະກັນຈະບໍ່ຖືກຂາຍຫຼືແບ່ງປັນຊຶ່ງຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານເພື່ອຈຸດປະສົງທາງການຄ້າໃນການລະເມີດຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຮົາທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້. ຂໍ້ມູນການໂອນເງິນທັງຫມົດລະຫວ່າງທ່ານກັບ Bestbuy.com.la ຈະຖືກຮັກສາໄວ້ໂດຍຜ່ານຊໍແວ Secure Sockets Layer (SSL) ໂດຍການເຂົ້າລະຫັດຂໍ້ມູນທັງຫມົດທີ່ທ່ານເຂົ້າ.
  • ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານບໍ່ຄວນແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນການຈ່າຍເງິນຂອງທ່ານ, ສົ່ງຕໍ່ກັບບຸກຄົນອື່ນທີ່ 3 ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຮົ່ວໄຫລຂອງຂໍ້ມູນ. ເມື່ອໃຊ້ຄອມພິວເຕີດຽວກັບຄົນຈໍານວນຫຼາຍ, ກະລຸນາອອກຈາກບັນຊີທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານບໍ່ໃຊ້ບໍລິການ Bestbuy.com.la ເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ.
  • ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ຮູບແບບໃດໆຂອງການແຊກແຊງໃນລະບົບຫຼືປ່ຽນໂຄງສ້າງຂໍ້ມູນ. ພວກເຮົາຫ້າມຢ່າງເຂັ້ມງວດການເຜີຍແຜ່, ເຜີຍແຜ່ຫຼືສົ່ງເສີມກິດຈະກໍາໃດໆທີ່ຂັດຂວາງ, ຂັດຂວາງຫຼືແຊກແຊງຂໍ້ມູນຂອງລະບົບເວັບໄຊທ໌. ການລ່ວງລະເມີດທັງຫມົດຈະຖືກດ້ອຍສິດທັງຫມົດແລະຈະຖືກລົງໂທດຖ້າຈໍາເປັນ. ທຸກໆຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຢູ່ Bestbuy.com.la ຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໂດຍຄວາມລັບຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງການກົດຫມາຍ, ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ຂໍ້ມູນນີ້ແກ່ອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ.
  • Bestbuy.com.la ເຂົ້າໃຈວ່າສິດຂອງທ່ານໃນການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາແຕ່ໃນທຸກໆກໍລະນີຄໍາຖາມຫຼືຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ Bestbuy.com.la, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາທາງໂທລະສັບ: 0309118888 ຫຼືອີເມວ: bestbuy.com.la@gmail.com

ບົດຄວາມນີ້ເປັນປະໂຫຍດບໍ່?