38_3818

Internetsecurity Kaspersky 2016 3 User

Brand(ຍີ່ຫໍ້):
Kaspersky
SKU:
LT-KA095ELBDK77ANTH-1920396
ລາຄາຂາຍ Bestbuy:380,000 ₭(LAK)

380.000 

  • ໂປຣແກມປ້ອງກັນໄວລັກສ ຮອງຮັບ 3 ເຄື່ອງ
  • High Quality
  • Good Product
  • Ease of Use
  • Made from quality material
  • ສາມາດປ້ອງກັນການຈົນຕີໄດ້ປະສິດທິພາບສູງ.
Support
SKU: LT-KA095ELBDK77ANTH-1920396 Categories: , Tags: ,

ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ

Kaspersky Internet Security 2016 ຮຸ່ນ 3 PC

Internetsecurity Kaspersky 2016 3 user
Internetsecurity Kaspersky 2016 3 user

Kaspersky Internet Security 2016 (3 PCs) ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນຈາກສະປາຍແວທີ່ແຝງມາໃນຮູບແບບຕ່າງໆສົ່ງຜົນໃຫ້ອິນເທີເນັດເຮັດວຽກຊ້າລົງແລະດ້ວຍຖານຂໍ້ມູນຈາກຄາວເຮັດໃຫ້ເລົາໄດ້ຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດຈາກເຄືອຂ່າຍຊຶ່ງສາມາດປົກປ້ອງຄຸນໃຫ້ ປອດໄພແລະມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ

Internetsecurity Kaspersky 2016 3 user
Internetsecurity Kaspersky 2016 3 user

Anti-phishing
ປ້ອງກັນການເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊປອມແປງຕ່າງໆດ້ວຍເທກໂນໂລຍການປ້ອງກັນຂັ້ນສູງໃຊ້ການກວດສອບ URL ເຊີງຮຸກແບບລຽນໄທໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກຄາວຊ່ວຍໃຫ້ແນ່ໃຈໄດ້ວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຖືກຫລອກຈາກເວັບໄຊເພື່ອດັກຈັບ ຂໍ້ມູນໄປແນ່ນອນ

Anti-rootkit
ມີຄວາມສາມາດໃນການກວດຫາຮູດຄິດທີ່ໃຊ້ວຽກໃນລະບົບແລະການສະແກນໄຟທີ່ຊ່ອນໄຟ ແລະ ຂະບວນການທີ່ເປັນອົງປະກອບສໍາຄັນຂອງການປ້ອງກັນໄວລັດ Kaspersky Lab ໄດ້ມີການພັດທະນາສາທານນູປະໂພກ TDSSKiller ສໍາຫລັບການລົບຜອນຈາກການອັນຕະລາຍຈາກໂປຣແກມທີ່ຈະມາທຳລາຍອົງກອນຂອງເຮົາໃຫ້ລົບຜ່ອນຈາກໄພຄຸກຄັນດັ້ງກ່າວໄດ້.

Internetsecurity Kaspersky 2016 3 user
Internetsecurity Kaspersky 2016 3 user

ຄວາມປວດໄພທຳດ້ານການເງິນ
ປົກປອງເງິນຂອງທ່ານດ້ວຍເທກໂນໂລຍີຄວາມປອດໄພຫຼ້າສຸດທີ່ມີສະເພາະໃນໂປລແກລມຂອງ Kaspersky ເທົ່ານັ້ນຫມັ້ນໃຈວ່າທ່ານຈະປອດໄພໃນລະຫວ່າງການເຮັດທຸລະກໍາທາງການເງິນເຊັ່ນທະນາຄານອອນລາຍການຊ້ອບປິ້ງອອນລາຍແລະການໃຊ້ລະບົບການຊໍາລະເງິນອອນລາຍທຸກປະເພດໄດ້.

ເບິ່ງລະບົບ & rollback
Kaspersky Internet Security 2016 (3 PCs) ກວດຈັບລັກສະນະການເຮັດວຽກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄອມພິວເຕີຊ່ວຍໃຫ້ສາມລົດຍ້ອນກັບຫລືຍົກເລີກການປ່ຽນແປງຕ່າງໆທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຈາກການກະເຮັດຂອງມັນແວໄດ້ປ້ອງກັນມັນແວ “Cryptor “ຊຶ່ງແຮກເກີໃຊ້ໃນການອໍາພາງເພື່ອການເຂົ້າເຖິງລະຫັດຂໍ້ມູນ

 

Internetsecurity Kaspersky 2016 3 user

Internetsecurity Kaspersky 2016 3 user
Internetsecurity Kaspersky 2016 3 user

Program antiverus ໄດ້ຖຶກພັດທະນາມາເລືອຍໆ ແລະ ໄດ້ຖືກຮອງຮັບວ່າເປັນໂປຣແກມທີ່ສາມາດປ້ອງກັນການຈົນຕີຈາກພາຍນອກໄດ້ເຕັ້ມປະສິດທິີພາບ.

Internetsecurity Kaspersky 2016 3 user

ລາຍລະອຽດ

ຍີ່ຫໍ້Kaspersky
SKULT-KA095ELBDK77ANTH-1920396
modelInternet Security 2016 3PC
brand nameKaspersky Internet Security 2016 3PC

ສິນຄ້າຍີ່ຫໍ້ດຽວກັນ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Internetsecurity Kaspersky 2016 3 User”

Your email address will not be published. Required fields are marked *