duoichuot-loai-moi

ເຄື່ອງໄລ່ໜູ ແລະ ແມງສາບ Pest Repeller

ລາຄາຂາຍ Bestbuy:89,000 ₭(LAK)

ລາຄາຕະຫຼາດ:190,000 ₭

ປະຫຍັດ:101,000 ₭-53%

190.000  89.000 

ເຄື່ອງໄລ່ໜູ,ແມງສາບ,ແມງວັນ ແລະ ຍູງ ມີ Sleeping light

ວິທີການໄຊ້ງານ
1. ສຽບປັກເຄື່ອງ Pest ທີ່ຫົວປັກສຽບ
2. ສຽງເຄື່ອງທີ່ເຕົ້າສຽບປັກ Pest Free ที่ທີ່ເຕົ້າສຽບປັກບໍລິເວນໃກ້ໆເມນບອດໄຟ (ຕູ້ຈ່າຍໄຟ) ຂອງບ້ານ
3. ບໍ່ຄວນສຽບປັກເຄື່ອງ Pest Free ຕໍ່ຈາກອຸປະກອນພ່ວງໄຟຕ່າງໆ ເຊັ່ນ : ປັກ 3ຕາ ປັກພວງຊະນິດຕ່າງໆ ຫຼືສຽງເຄື່ອງ Pest Free ບໍລິເວນໃກ້ຕູ້ເຢັນ ແລະ ເຄື່ອງໄມໂຄເວັບ.
4. ຕ້ອງໃຫ້ເຄື່ອງ Pest Free ເຮັດວຽກຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ດັ່ງນັນບໍ່ຄວາມທອດເຄື່ອງອອກຈາກປັກສຽບ.
5. ເຄື່ອງ Pest Free ຄອບຄຸ້ມພື້ນທີ່ 200m2. ໄດ້ຕໍ່ພື້ນທີ່ 1ຊັ້ນເທົ່ານັ້ນດັງນັ້ນ ຖ້ານບ້ານມີກວ່າ 1ຊັ້ນຄວນໃຊ້ ແລະ ເຄຶ່ອວງ (ໃນຈະໜາດພື້ນທີ່ບໍ່ເກີນ 200m2/ໜື່ງຊັ້ນ)

Support
  • Sold by Techone
  • Date join05/06/2020
  • Rating5

ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ

ສ້າງເກາະປ້ອງກັນຈາກການເຂົ້າມາຂອງໜູ ແລະ ແມງສາບ ບໍ່ຕ້ອງອາໃສກັບດັກບໍ່ຕ້ອງສ່ຽງກັບສານເຄມີຕົກຄ້າງ ປອດໄພ ແລະ ເປັນມີດກັບສີ່ງແວດລ້ອມດ້ວຍ Pest Free ເຄື່ອງໄລ່ໜູ ແລະ ແມງສາບສຸດຍອດເຕັກໂນໂລຍີການຂັບໄລ່ໜູ ແລະ ແມງສາບ ຈາກປະເທດ ອົດສະຕາລີປົກປ້ອງທ່ານ ແລະ ຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ຈາກເຊື້ອໂລກ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍ

ດ້ວຍເທັກໂນໂລຍິຄື່ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ  (Electromagnetic) ທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ຄື່ນຄວາມຖີ່ກ່ວາ 27 ຮູບແບບ ມາຂັບໄລ່ແຂກທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບເຊີນອອກຈາກບ້ານໂດຍບໍ່ກໍໃຫ້ເກີດຄວາມລຳຄານທັງໝົ້ດນີ້ຄອບຄຸ້ມໂດຍໄມໂຄຊິບອັດສະລິຍະ ລິຂະສິດທີສະເພາະຂອງ  Pest Free ທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບຈາກທົ່ວໂລກມາກ່ວາ 20ປີ

Pest Free ໃຊ້ງານງ່າຍໆ ພຽງແຕ່ສຽບປັກເທົ່າ Pest Free ຈະສ້າງຄື່ນແມ່ເຫຼັກ (Electromagnetic) ໄປຕາມສາຍໄຟຟ້າຮອບບ້ານຫຼືພາຍໃນອາຄານ ຊຶງຄື່ນແມ່ເຫຼັກນີ້ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບເມຕາບອີຊີມຂອງໜູ ແລະ ແມງສາບ ເຮັດໃຫ້ລະບົບການສືພັນ ແລະ ພືດຕິກຳການບໍລິໂພກ ຂອງພວກມັນເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິ ກີນອາຫານຫຼືຢູ່ບໍ່ໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ຫຼົງທີດທາງ ພວກມັນຈະອອກມາຈາກຮັງທີ່ຊ່ອນຕົວ ແລະ ຈະໜີອອກຈາກທີ່ຢູ່ໄປໃນທີຸ່ສດ.

Pest Free  ໄດ້ຜ່ານຂະບວນການຜະລິດທີ່ໄດ້ຮັບຄຸນນະພາບ ແລະ ໄດ້ຮອງຮັບມາດຕະຖານຕ່າງໆ ຫຼາກຫຼາຍ ເຊັ່ນ : HACCP AS/NZ300 ອີກທັງຍັງເປັນສີນຄ້າ “ໄລໜູ ແລະ ແມງສາບ” ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງຜົນການທົດລອງຈາກ University Of New England (UNE) ມະຫາວິທະຍາໄລຊັ້ນນຳຂອງປະເທດອົດສະເຕເລຍວ່າເປັນສິນຄ້າໄດ້ຜົນຈິງບໍ່ໜ້າແປກໃຈວ່າ Pest Free ເປັນສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບມາດຕະຖານສູງແລະຍັງເປັນທີ່ຍອມຮັບ ຈາກຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໂລກ ແລະ ເປັນສີນຄ້າທີ່ນີຍົມ ຈາກຜູ້ບໍລິໂພກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຫຼາຍກວ່າ 20 ປີ Pest Free ປະຍັດ ແລະ ຄຸ້ມຄ່າ ດ້ວຍອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານເຖີງ 10 ປີ ຕົວເຄື່ອງທີ່ເຮັດຈາກພະລາດສະຕີກ ABS ເກດສູງຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ທີ່ທົນທານຕໍ່ການຂີດຂວດ ແລະ ທົນຕໍ່ຄວາມຮ້ອນຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານ

ຄຸນສົມບັດພິເສດ.
– Pest Free 1 ເຄື່ອງ ຄອບຄຸ້ມພື້ນທີ່ໄດ້ 200 m2. (ຕໍ່ໜື່ງຊັ້ນ)
– ປະຍັດໄຟຟ້າເພາະກຳລັງໄຟພຽງ 7 ວັດ ຫຼື ປະມານ 5,000ກີບ/ເດືອນ
– ປ່ອຍຄື່ນຄວາມຖີ່ຕຳ Electromagnetic ຕາມສາຍໄຟຟ້າຮອບບ້ານ
– ພຽງ 8 ອາທີດ ໜູ ແລະ ແມງສາບຈະລົດລົງ ແລະ ປົກປ້ອງທ່ານໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ.
– ຕົວເຄື່ອງເຮັດຈາກພະລາດສະຕີກ ABS ເກດສູງຄຸນນະພາບ ທົນທານຕໍ່ການຂິດຂວນ ແລະ ຄວາມຮ້ອນສູງ
– ໃຊ້ໄມໂຄຊິບ (Microchip) ຄອບຄຸ້ມລະບົບການເຮັດວຽກໃນຕົວເຄື່ອງລິຂະສິສະເພາະຂອງ Pest Free ເທົ່ານັ້ນ

ແມ່ນຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ Pest Free ດີກ່ວາ

ເຕັກໂນໂລຍີຄື່ນແມ່ເຫຼັ້ກໄຟຟ້າ (Electromagnetic) ທີ່ຈະປ່ອຍຄື່ນຄວາມຖີ່ 27 ຮູບແບບ ຄື່ນແມ່ເຫຼັ້ກໄຟຟ້າໄປຕາມທາງສາຍໄຟ ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສີ່ງກີດຂວາງພາຍໃນບ້ານ ມີການໃຊ້ຄື່ນແມ່ເຫຼັ້ກໄຟຟ້າທັງໝົດ 27ຮູບແບບ ແລະ ມີ ແຜນວົງຈອນເພື່ອສະລັບການສົ່ງຄື່ນແບບບໍ່ເປັນລະບົບເພື່ອຕັດບັນຫາເລື່ອງຄວາມເຄີຍຊີນຂອງໜູ ແລະ ແມງສາບເປັນເຄື່ອງໄລ່ໜູ ແລະ ແມງສາບພຽງລາຍດຽວທີ່ມີການຂາຍສີນຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ເພື່ອເປັນການຍືນຍັນໃນເລື່ອງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນຕົວສິນຄ້າ ແລະ ຜົນລັບທີ່ຈະເກີດຂື້ນ. ໄລຍະເວລາ ໃນການເຫັນຜົນຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມໃຊ້ໂດຍຈະມີການພັດທະນາຜົນໄປເປັນຂັ້ນຕອນ ພື້ນທີ່ຄອບຄຸ່ມກວ່າ 200m2

ວັດສະດຸ ABS ທົນຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ແຂງແຮງກ່ວາ ພະລາດສະຕີກທົ່ວໄປ

ວິທີການໄຊ້ງານ

  1. ສຽບປັກເຄື່ອງ Pest ທີ່ຫົວປັກສຽບ
  2. ສຽງເຄື່ອງທີ່ເຕົ້າສຽບປັກ Pest Free ที่ທີ່ເຕົ້າສຽບປັກບໍລິເວນໃກ້ໆເມນບອດໄຟ (ຕູ້ຈ່າຍໄຟ) ຂອງບ້ານ
  3. ບໍ່ຄວນສຽບປັກເຄື່ອງ Pest Free ຕໍ່ຈາກອຸປະກອນພ່ວງໄຟຕ່າງໆ ເຊັ່ນ : ປັກ 3ຕາ ປັກພວງຊະນິດຕ່າງໆ ຫຼືສຽງເຄື່ອງ Pest Free ບໍລິເວນໃກ້ຕູ້ເຢັນ ແລະ ເຄື່ອງໄມໂຄເວັບ.
  4. ຕ້ອງໃຫ້ເຄື່ອງ Pest Free ເຮັດວຽກຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ດັ່ງນັນບໍ່ຄວາມທອດເຄື່ອງອອກຈາກປັກສຽບ.
  5. ເຄື່ອງ Pest Free ຄອບຄຸ້ມພື້ນທີ່ 200m2. ໄດ້ຕໍ່ພື້ນທີ່ 1ຊັ້ນເທົ່ານັ້ນດັງນັ້ນ ຖ້ານບ້ານມີກວ່າ 1ຊັ້ນຄວນໃຊ້ ແລະ ເຄຶ່ອວງ (ໃນຈະໜາດພື້ນທີ່ບໍ່ເກີນ 200m2/ໜື່ງຊັ້ນ)

ລາຍລະອຽດ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ເຄື່ອງໄລ່ໜູ ແລະ ແມງສາບ Pest Repeller”

Your email address will not be published. Required fields are marked *