5103aa3b8e13fe272289f754dce75eba

ໄດເປົ່າຜົມ PanaSonic 2600W

Brand(ຍີ່ຫໍ້):
panasonic
SKU:
PanaSonic

ລາຄາຂາຍ Bestbuy:68,000 ₭(LAK)

ລາຄາຕະຫຼາດ:150,000 ₭

ປະຫຍັດ:82,000 ₭-55%

150.000  68.000 

  • ໄດເປົ່າຜົມ Panasonic 2600W ຂະໜາດໃຫຍ່, ຂອງແທ້.
  • ສາມາດປັດຄວາມໄວໄດ້ໃນສອງລະດັບເຊັ່ນ: ຄວາມໄວທຳມະດາ, ຄວາມໄວແຮງ.
  • ສາມາດປັດເປັນລົມອຸ່ນໆ ແລະ ລົມແບບທຳມະດາ.
  • ເປັນອຸປະກອນທີສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ງ່າຍ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ.
Support

ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ

ໄດເປົ່າຜົມ PanaSonic 2600W

ໄດ້ເປົ່າຜົມ ຂະໜາດໃຫຍ່ສາມາດໃຊ້ປັດຝຸ່ນເພື່ອທຳຄວາມສະອາດໃຫ້ກັບອຸປະກອນ ຫຼື ເຄື່ອງໃຊ້ຂອງທ່ານໄດ້ເຊັ່ນ: ທຳຄວາມສະອາດຄອມພີວເຕີ້, ທຳຄວາມສະອາດເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນບ້ານ, ພາຍໃນຫ້ອງການ ແລະ ໃນຮ້ານຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງສະດວກ ແລະ ປອດໄພ.

Hair dryer Panasonic Hair dryer Panasonic Hair dryer Panasonic Hair dryer Panasonic Hair dryer Panasonic Hair dryer Panasonic

 

ລາຍລະອຽດ

ຍີ່ຫໍ້panasonic
SKUPanaSonic

ສິນຄ້າຍີ່ຫໍ້ດຽວກັນ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ໄດເປົ່າຜົມ PanaSonic 2600W”

Your email address will not be published. Required fields are marked *